• Bedrijfswagens
 • Trucks

Privacy Statement

ROGAM en Daimler waarderen uw bezoek aan onze website en danken u voor uw interesse in onze producten. Deze privacyverklaring is gebaseerd op de richtlijnen van Daimler met toevoegingen uit het perspectief van ROGAM.

Uw privacy is belangrijk voor ons en we willen dat u zich ervan verzekerd voelt dat we vertrouwelijk met uw gegevens omgaan wanneer u onze site bezoekt en in contact bent met ons. De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens is voor ons van groot belang en we houden hier bij al onze activiteiten rekening mee. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) stelt, zoals een heldere beschrijving in deze privacyverklaring geven van de doeleinden die wij hebben om persoonsgegevens te verwerken; enkel persoonsgegevens verzamelen die wij daadwerkelijk gebruiken voor onze doeleinden; in gevallen waarin toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens vereist is, u eerst expliciet vragen om toestemming voor deze verwerking; passende beveiligingsmaatregelen nemen om een optimale beveiliging van uw persoonsgegevens te kunnen garanderen en dat tevens eisen van partijen die in opdracht van ROGAM gegevens verwerken; een rol vervullen om aanvragen in relatie tot uw recht op inzage, correctie, verwijdering of dataportabiliteit te kunnen faciliteren.

Definitie persoonsgegevens.

Informatie over een geÔdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of gegevens aangeduid kunnen worden als persoonsgegevens hangt af van de dienstverlening en doelen van ROGAM. Het emailadres is bijvoorbeeld terug te herleiden naar een natuurlijke persoon en is dus een persoonsgegeven. ROGAM heeft zorg om uw persoonsgegevens veilig te verzamelen en te gebruiken en doet er alles aan om dit te waarborgen.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

Als u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard gegevens op met betrekking tot de gebruikte browser en het besturingssysteem, alsmede de website van waaruit u ons bezoekt en de datum en duur van het bezoek. Daarnaast wordt om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om aanvallen te herkennen, het door uw internetprovider toegewezen IP-adres gedurende zeven dagen opgeslagen. Met uitzondering van het IP-adres worden persoonsgegevens alleen opgeslagen wanneer u ons deze uit eigen beweging verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een enquÍte, een prijsvraag of voor het afsluiten van een contract.

Naast onze eigen gegevensverzameling werken wij samen met bedrijven die verwerker zijn volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze externe partijen verzamelen persoonsgegevens in opdracht van ROGAM. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten welke aanvullend werken op de hoofdovereenkomst. Middels deze verwerkersovereenkomsten stellen wij afspraken vast over het verwerken van persoonsgegevens, voor welke doelen dit gebeurd en hoe de veiligheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd wordt.

Gebruik en doeleinden van persoonsgegevens.

ROGAM gebruikt persoonsgegevens volgens de richtlijnen van Daimler uitsluitend voor de volgende doeleinden:
 • Technische administratie van de website
 • Klantadministratie 
 • Marketingdoeleinden op basis van een gerechtvaardigd belang.

Indien u in contact bent met ROGAM, laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend wanneer die door u aan ons zijn gegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.

Bewaartermijn van gegevens.

ROGAM bewaart persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden die wij hanteren. Onze doeleinden staan hierboven beschreven. In overeenstemming met Artikel 17 Avg is een interne procedure opgezet in het geval van een aanvraag tot verwijdering. Op deze wijze kan u volledig verwijderd worden indien u een dergelijke aanvraag doet.

ROGAM heeft verschillende contractuele verplichtingen en de verwerking van gegevens is noodzakelijk daarvoor. Afhankelijk van de aard, omvang en duur van het contract worden gegevens bewaard om te voldoen aan eisen gesteld door de wet en om eventuele problemen op te kunnen lossen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een terugroepactie, waarbij klantgegevens noodzakelijk zijn om de veiligheid van u te kunnen garanderen.

Over het algemeen hanteert ROGAM een bewaartermijn voor gegevens van 7 jaar. Dit is gelijk getrokken met de financiŽle administratie, tenzij een aanvraag tot verwijdering aangevraagd wordt door u, de reden voor het verwerken van de gegevens al eerder vervalt en er geen andere reden meer is, de klantrelatie langer doorgaat dan 7 jaar of als de wetgeving ons verplicht een langere bewaartermijn te hanteren. In dat geval verwijderen wij de gegevens of bewaren wij de gegevens langer.

Verstrekking aan derden.

Zonder uitdrukkelijke toestemming zal ROGAM geen persoonsgegevens uitwisselen aan derden, behalve in het kader van dwingende nationale wetsvoorschriften. In dat geval worden ze overgedragen aan overheidsinstellingen en instanties. Iedereen binnen onze organisatie moet zich houden aan onze geheimhoudingsovereenkomst.

Verstrekking persoonsgegevens op de website.

Op onze website kunt u aanvragen doen voor bijvoorbeeld werkplaatsafspraken, aanvullende informatie, acties, schademelding, vervangend vervoer, APK keuring, offerte, proefritten, enzovoort. De gegevens die u verstrekt bij dergelijke aanvragen worden, voor zover u niet akkoord gaat met enig verder gebruik, alleen gebruikt voor het specifieke doel waarvoor u de gegevens verstrekt heeft. U kunt op elk gewenst moment uw toestemming voor deze doeleinden intrekken met behulp van de betreffende afmeldmogelijkheid in de mails.

Bij het invullen van de aanvraagformulieren vragen wij u, afhankelijk van de soort aanvraag, om de volgende gegevens te verstrekken:

 • Geslacht;
 • Voorletters, tussenvoegsel(s) en achternaam;
 • Bedrijfsnaam (optioneel);
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Woonplaats, adres en postcode (optioneel);
 • Kenteken;
 • Vestigingsvoorkeur.

Bovenstaande gegevens kunnen omvangrijker gevraagd worden bij specifiekere soort aanvragen. Bij verschillende aanvragen zijn meer gegevens nodig om u van dienst te kunnen zijn. De gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen en u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

Dit zijn gegevens die in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met u of het verlenen van een dienst aan u gevraagd kunnen worden:

 • Model van uw voertuig;
 • Technische gegevens van uw voertuig;
 • Kilometerstand;
 • Kenteken van uw voertuig;
 • Onderhoudshistorie van uw voertuig;
 • Eigendomshistorie van uw voertuig (tenaamstellingsgegevens);
 • Andere relevante gegevens betreffende de overeenkomst.

Indien u gebruik maakt van de diensten van ROGAM of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat u ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

 • Gegevens die betrekking hebben op uw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer;
 • Uw communicatievoorkeuren en instellingen;
 • Gegevens die wij verbinden aan bepaalde patronen, zoals een status in het profiel dat wij over u opstellen aan de hand van uw consumptiegedrag (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee u een aankoop doet of een dienst afneemt);
 • Surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies;
 • Klanttevredenheidsgegevens.

ROGAM Klantensite.

De ROGAM Klantensite is een omgeving gecreŽerd voor klanten zodat u precies in kunt zien welke gegevens verzameld en opgeslagen worden. Tevens is hier de mogelijkheid om aanvraag tot aanpassing of verwijdering aan te vragen. De volgende persoonsgegevens worden verzameld op de ROGAM Klantensite:
 • Geslacht;
 • Voornaam, voorletters, tussenvoegsels, achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Mobiele nummer;
 • Telefoonnummer;
 • Telefoon zakelijk;
 • Email adres;
 • Straatnaam;
 • Huisnummer + toevoeging;
 • Postcode;
 • Plaats;
 • Vestiging ROGAM;
 • Kenteken;
 • Model;

Service voor 'single sign-on' van Daimler AG.

Met de service voor 'single sign-on' van Daimler AG kunt u zich in ťťn keer aanmelden voor alle bij deze service aangesloten websites en toepassingen van Daimler en haar merken. De hiervoor geldende gebruiksvoorwaarden bevatten speciale voorschriften voor de gegevensbescherming. U hebt toegang tot deze gebruiksvoorwaarden op de desbetreffende aanmeldpagina's van de aangesloten websites en applicaties.

Social plugins.

ROGAM en Daimler maken gebruik van social plugins (hierna knoppen genoemd) van sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+. Wanneer u onze website bezoekt, zijn deze knoppen standaard gedeactiveerd, dat wil zeggen dat zonder uw toedoen geen gegevens naar de betreffende sociale netwerken worden gestuurd. Voordat u de knoppen kunt gebruiken, moet u deze met een klik activeren. De knop blijft geactiveerd totdat u deze weer uitschakelt of de cookies in uw browser verwijdert. Meer informatie over cookies vindt u in onze opmerkingen over cookies.

Na activering wordt een directe verbinding met de server van het betreffende sociale netwerk opgebouwd. De knop wordt vervolgens direct door het sociale netwerk aan uw browser doorgegeven en door de browser in de website opgenomen. Nadat een knop is geactiveerd, kan het betreffende sociale netwerk al gegevens verzamelen, onafhankelijk van het feit of u daadwerkelijk op de knop klikt. Wanneer u bij een sociaal netwerk bent ingelogd, kan dit netwerk het bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Wanneer u vervolgens andere Daimler websites bezoekt, kan het sociale netwerk dit pas koppelen nadat u ook daar de betreffende knop hebt geactiveerd. Wanneer u lid van een sociaal netwerk bent en niet wilt dat dit netwerk de gegevens die worden verzameld bij het bezoeken van deze website aan uw account aldaar koppelt, moet u bij het betreffende sociale netwerk uitloggen voordat u de knoppen activeert. We hebben er helaas geen invloed op welke gegevens de sociale netwerken met hun social plugins verzamelen. Voor meer informatie over het doel, de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens door de betreffende sociale netwerken, hun privacy statement en het recht van verzet verwijzen we u naar hun voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies.

Informatie over de door ons gebruikte cookies en het nut ervan vindt u in onze opmerkingen over cookies.
Websites van derden.

Op onze website bestaan verschillende links en snelkoppelingen naar websites van derden. Deze verklaring is niet van toepassing op die websites, ook al zijn de websites door middel van links verbonden. Wij kunnen geen garantie geven dat de derde in kwestie dezelfde betrouwbaarheid of veiligheid nastreeft als ROGAM met betrekking tot uw veiligheid in de vorm van persoonsgegevens. Indien u via onze site naar een van deze websites gaat, raden wij u aan alvorens u gebruik maakt van de website de privacyverklaring van de desbetreffende website te lezen.

Evaluatie van gebruiksgegevens en informatie op basis van interesse.

Om de wensen van de bezoekers en bijzonder populaire onderwerpen van ons internetaanbod te kunnen herkennen, maken we gebruik van Adobe Omniture-producten. Op deze wijze kunnen we de content van onze websites doelgericht op uw individuele wensen afstemmen, zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

Om u op de website van ROGAM en Mercedes-Benz websites van Daimler AG, Mercedes-Benz Bank AG, Mercedes-Benz Accessories GmbH, alsmede van erkende verkoop- en servicepartners (hierna gezamenlijk aangeduid als , 'Mercedes-Benz websites') op uw interesses, wensen en eisen afgestemde content te kunnen laten zien, maken wij gebruik van zogenaamde retargeting-technologieŽn. Hierbij wordt uw interesse voor onze producten en services in cookies vastgelegd. Deze cookies worden bij uw bezoek door de websites uitgelezen. Dit gebeurt op basis van anonimiteit, zodat u niet door middel van retargeting kan worden geÔdentificeerd.
Als u niet wilt dat wij gegevens over uw bezoek verzamelt, opslaat en analyseert en op websites ook niet informatie op basis van uw interesses wenst te ontvangen, kunt u deze functie op elk gewenst moment voor verdere bezoeken blokkeren (opt-out).
Hiervoor wordt in uw browser een opt-outcookie ingesteld. Met deze cookie wordt uitsluitend geregistreerd dat u niet akkoord gaat met het vastleggen van uw bezoek. Graag wijzen we u erop dat een opt-outcookie om technische redenen alleen geldt voor de browser waarin deze is opgeslagen. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of ander apparaat gebruikt, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

Klik hier om het opt-outcookie in te stellen.

Op gebruik gebaseerde informatie (targeting en retargeting).

Om onze online marketing (zoals reclamebanners) op de websites van onze retargeting-partners (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick en Vivaki) gerichter op uw interesses, wensen en eisen te kunnen afstemmen, maken wij ook gebruik van zogenoemde retargeting-technologieŽn. Hierbij wordt uw interesse voor onze producten en services in cookies vastgelegd. Bij het bezoek aan andere, met onze retargeting-partners samenwerkende websites worden deze cookies uitgelezen en gebruikt om op basis van uw interesses informatie te kunnen bieden. Dit gebeurt op basis van anonimiteit, zodat u niet door middel van retargeting kan worden geÔdentificeerd.

Als u niet wilt dat Daimler en zijn retargeting-partners gegevens over uw bezoek verzamelen, opslaan en analyseren, en reclamebanners op uw interesses afstemmen, kunt u deze functie op elk gewenst moment voor verdere bezoeken blokkeren (opt-out). Hiervoor wordt in uw browser een opt-outcookie ingesteld. Met dit cookie wordt uitsluitend geregistreerd dat u niet akkoord gaat met het vastleggen van uw bezoek. Graag wijzen we u erop dat een opt-outcookie om technische redenen alleen geldt voor de browser waarin deze is opgeslagen. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of ander apparaat gebruikt, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

U kunt het gebruik van cookies door derden op de volgende website beheren en deactiveren:
http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren 

Veiligheid.

ROGAM past technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om uw gegevens in ons beheer te beschermen tegen manipulatie, verlies, vervalsing en toegang door onbevoegde derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkelingen bij Daimler voortdurend verbeterd.

Inzage en correctie.

U kunt ROGAM of Daimler vragen welke gegevens over u bij ons zijn opgeslagen. Indien u als gebruiker bent geregistreerd, stellen we u ook in staat de gegevens zelf te bekijken en, indien van toepassing, te verwijderen of aan te passen. Indien er ondanks al onze inspanningen onjuistheden voorkomen in uw gegevens, zullen we deze op uw verzoek corrigeren. U zal dan worden doorgestuurd naar de desbetreffende verantwoordelijke binnen de onderneming.

Voor vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met de persoon die binnen ons bedrijf (‘ROGAM’) of concern (‘Daimler’) verantwoordelijk is voor de privacy van verstrekte persoonsgegevens. Deze persoon staat samen met zijn team ook ter beschikking bij verzoeken om inlichtingen, suggesties of klachten.

Verantwoordelijke binnen ROGAM voor privacy is:

De heer Joris ten Brink
Functionaris Gegevensbescherming (CFO ROGAM Groep)

Postbus 20
2660 AA Bergschenhoek (hoofdvestiging ROGAM)
Nederland

Verantwoordelijk binnen het concern (‘Daimler’) voor privacy is:

De heer dr. Joachim RieŖ
Daimler AGHPC 0518
D-70546 Stuttgart
Duitsland

Inzage en correctie.

Ons bestand is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag onder nummer m1028393. U kunt ons vragen welke gegevens over uzelf in dat bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Indien er onjuistheden voorkomen in uw gegevens dan kunt u schriftelijk om aanpassing daarvan verzoeken. Hiertoe kunt u zich (o.v.v. ‘mutatie persoonsgegevens’) richten tot:

Mercedes-Benz Vans Nederland B.V.
Afdeling CRM
Postbus 2088
3500 GB Utrecht

Of met ROGAM contact opnemen via:

Mercedes-Benz ROGAM B.V.
Afdeling CRM
Postbus 20
2660 AA Bergschenhoek
Tel: 010 4180400


Wijzigingen in deze privacy verklaring.

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd en oude versies bewaren wij ter administratie. Wij raden aan om geregeld de privacyverklaring te raadplegen om van eventuele aanpassingen op de hoogte te zijn. Laatste aanpassingsdatum van dit document: 24 maart 2020.
 

Waar bent u naar op zoek?