• Bedrijfswagens
  • Trucks

In 2017 heeft de directie van ROGAM besloten om het gemengde Mercedes-Benz dealerbedrijf te splitsen in personenwagens en bedrijfswagens. Daarmee creëert ROGAM de mogelijkheid om meer focus te leggen op beide activiteiten en optimaal te kunnen inspelen op de kansen die uit het Masterplan van het bedrijf naar voren kwamen. 

Vanwege de groei en ontwikkeling van het merk Mercedes-Benz, waarbij we ons nog meer willen focussen op de wensen van de klant, denken wij dat een splitsing van de activiteiten de beste oplossing is. Dit loopt parallel met de wensen van de fabrikant om de personenwagen- en bedrijfswagenactiviteiten operationeel te separeren. In het verlengde daarvan is ROGAM op zoek gegaan naar een partner die alle ‘mobiliteitsingrediënten’ heeft om een gezonde toekomst van personenwagens te waarborgen. In de Van Mossel Automotive Groep uit Waalwijk heeft ROGAM die ideale partner gevonden. Als alles volgens plan verloopt, draagt ROGAM in april 2018 de personenwagenactiviteiten over aan Van Mossel. 

ROGAM Bedrijfswagens (bestel- en vrachtwagens en trailers), wordt zelfstandig voortgezet door ROGAM DGA Hans van Ruiten en zijn vertrouwde team. Ook ROGAM Bedrijfswagens streeft naar een partnership om schaalvergroting te realiseren. Hans van Ruiten legt het hoe en waarom van de splitsing uit: “Gezien de stormachtige ontwikkelingen in de branche en de kansen die dat biedt, zal er een enorme focus gelegd moeten worden op beide activiteiten en is de keuze voor deze splitsing de meest voor de hand liggende.” "De splitsing van het bedrijf gaat me aan het hart, maar is noodzakelijk voor de continuïteit van beide activiteiten."Eerst even een korte geschiedenisles. Onder leiding van Simon van Ruiten Sr., de vader van Hans van Ruiten, ging ROGAM in 1955 in Bergschenhoek van start als dealer van Mercedes-Benz vrachtwagens voor een groot deel van Zuid-Holland, Zeeland en Noordwest Brabant. Ondanks het kleiner worden van het verzorgingsgebied door de jaren heen, maakte het bedrijf een gezonde ontwikkeling en groei door, vooral door de servicegerichte instelling, zoals dat bij een vrachtwagenbedrijf hoort. 

ROGAM was een succesvolle Mercedes-Benz bedrijfswagendealer, maar de meeste Mercedes-Benz dealers in Nederland waren inmiddels gecombineerde personen- en bedrijfswagendealers. Daarom benaderde de Nederlandse Mercedes-Benz importeur, in 2000, ROGAM voor de overname van de collega-dealer in Gouda en Woerden, die naast bestelwagens ook personenwagens leverde. 

Hier begon het personenwagen tijdperk voor ROGAM en dat kreeg in 2009 een vervolg met de overname van de Rotterdamse personenwagendealer Victoria. Vanaf 2013 was ROGAM exclusief Mercedes-Benz personenwagendealer voor Groot-Rotterdam.


Op dat moment realiseerde ROGAM een lang gekoesterde wens: onderdeel worden van een grote Rotterdamse Mercedes-Benz dealer, een combinatie van personen- en bedrijfswagens. ROGAM realiseerde in 2017 een omzet van ruim 150 miljoen, verdeeld in 90 miljoen voor personenwagens en 60 miljoen voor bestel- en vrachtwagens. Uiteindelijk kregen de personenwagens dus de overhand in een bedrijf dat zich van origine op vrachtwagens richtte. 

Momenteel heeft ROGAM vier personen wagenvestigingen: drie in Rotterdam, Autostrada, Charlois en Spaanse Polder en één in Moordrecht (Gouda) en vier bedrijfswagen-vestigingen in Bergschenhoek, Moordrecht (Gouda), Dordrecht, en Rotterdam Spaanse Polder. Dat lijkt een mooi en afgerond plaatje, dus is de vraag: waarom de splitsing in ROGAM Bedrijfswagens en ROGAM Personenwagens? "ROGAM is van huis uit een vrachtwagenbedrijf."Waarom splitsen?

Hans van Ruiten: “Een splitsing is nodig voor de continuïteit van beide. Er is een enorm verschil in cultuur en marktomstandigheden voor personen- en bedrijfswagens. ROGAM is van huis uit een vrachtwagenbedrijf. Kopers vallen weliswaar voor een op maat uitgevoerde truck en een complete bestelwagen, maar meer dan bij personenwagens draait het in deze tak van sport om service: een truck die stil staat kost geld. Bij personenwagens speelt emotie juist de hoofdrol. Tegenwoordig komen klanten al goed geïnformeerd een showroom binnen en weten ze vaak al precies wat ze willen. Vanwege de groeistrategie van Mercedes-Benz voor personenwagens heeft ROGAM gekozen om zich te focussen op bedrijfswagens. Van Mossel is bij uitstek geschikt om de groei van personenwagens verder uit te bouwen. 

Ontwikkelingen Mercedes-Benz

Van Ruiten vervolgt: “Toen wij enkele jaren geleden betrokken werden bij de enorme ambitie van Mercedes-Benz om in 2020 de beste en grootste autofabrikant van de wereld te worden, werden wij direct enthousiast zeker op zo’n moment ben je blij het merk Mercedes-Benz te mogen vertegenwoordigen. Met een productie van 1,4 miljoen personenwagens in 2013 naar een productie van minimaal2,6 miljoen in 2020 stonden we aan de vooravond van een enorme autonome groei. Wat we ons toen niet realiseerden, was dat deze grote veranderingen ook enorme investeringen van ons zouden vergen om samen met de fabrikant de ambitie ook op lokaal niveau te kunnen realiseren. Tot op de dag van vandaag is het ROGAM gelukt om mee te gaan met dit enorme ambitieniveau, zowel voor personen- als bedrijfswagens. Naast de ontwikkeling van de organisatie, hebben we veel geïnvesteerd in Mercedes-Benz, bijvoorbeeld door de bouw van gezichtsbepalende panden op cruciale locaties in de omgeving Rotterdam. Ondanks de enorme druk in de markt als gevolg van de wereldwijde groeistrategie, ligt Mercedes-Benz voor op schema als het gaat om de doelstelling van 2020 te halen. Het moge duidelijk zijn dat die groei niet kan worden gerealiseerd zonder enorme veranderingen en veranderde inzichten van de fabrikant. Begin 2014 kregen wij te maken met een verdere dedication van de drie productgroepen (Personen-, Bestelwagens, Trucks). 

In het verlengde daarvan hebben wij sinds 1 januari 2018 te maken met drie verschillende, onafhankelijke importeurs voor Personenwagens, Bestelwagens en Trucks, met ieder een eigen directie. Deze dedication per productgroep betekent ook dat de importeur per productgroep een eigen visie en strategie heeft ontwikkeld, deze kunnen afwijkend zijn van elkaar. Hiermee ontstaat vanuit de fabrikant de noodzaak om nog meer de focus te leggen op de afzonderlijke productgroepen. Dit sluit daarmee naadloos aan op onze eigen visie voor de toekomst.” "Van Mossel is de geschikte partij, omdat het bedrijf vooral mobiliteitsprovider is."Van dealer naar mobiliteitsaanbieder

De Van Mossel Automotive Groep, één van de toonaangevende dealerholdings in Nederland, is voornemens de personen wagen activiteiten van ROGAM over te nemen. Van Ruiten over de keuze hiervoor: “Van Mossel is de geschikte partij omdat het bedrijf vooral mobiliteitsprovider is.” De Van Mossel Automotive Groep telt 72 vestigingen in Nederland, België en in Duitsland. Zij is dealer van de merken Volkswagen, Volkswagen Bedrijfswagens, Audi, SEAT, SKODA, Peugeot, Citroën, DS, Kia, Jaguar, Land Rover, Ford en Opel. Verder exploiteert zij drie Mega Occasion Centra en heeft zij een eigen landelijk opererende keten van schadebedrijven. Daarnaast biedt de groep diverse diensten onder één dak zoals verzekeringen, financieringen, signing/inbouw/carrosserie en autoverhuur. 

International Car Lease Holding, met een wagenpark van 65.000 voertuigen en behorend tot de top 5 van leasemaatschappijen van Nederland, maakt ook deel uit van de Van Mossel Automotive Groep. De onderliggende labels zijn Van Mossel Autolease, DirectLease en J&T Autolease. Met bijna 1.700 medewerkers realiseert de groep een omzet van ruim €1,25 miljard op jaarbasis. 

Sterke naam, vertrouwde gezichten

Van Mossel zet de Mercedes-Benz personenwagenactiviteiten voort onder leiding vanJan-Bas Veltman. Bovendien gebeurt dat met alle huidige personeelsleden. Klanten blijven dus zakendoen met hun vertrouwde contact personen. Dat geldt uiteraard ook voor de bedrijfswagen-klanten. 

ROGAM en Van Mossel zullen in de nieuwe situatie een innige samenwerking in stand houden, zodat de klant de voordelen van deze splitsing zal ondervinden zonder dat deze hiervan enig nadeel zal ondervinden. Uiteraard worden alle klanten de komende maanden op de hoogte gehouden van voor hen relevante veranderingen.

Hernieuwde focus

Hans van Ruiten vindt dat de splitsing de twee nieuwe ROGAM-bedrijven in staat stelt om ieder een eigen, gezonde toekomst te creëren. ROGAM Bedrijfswagens blijft onveranderd eigendom van de familie en hij gaat, in ieder geval in eerste instantie, leidinggeven aan het ‘nieuwe’ ROGAM Bedrijfswagens: “Ik ben altijd een bedrijfswagenman geweest. 

Het voelt goed om daar weer 100% op te kunnen focussen. We streven een verdere optimalisatie van ons dienstenpakket na, waardoor we nog meer in kunnen spelen op de wensen van een moderne beroepsvervoerder. 

Bovendien zien we in de regio nog extra omzetpotentieel en zijn we vast van plan om dat verder te onderzoeken. Groei is voor ons geen doel op zich, maar als het autonoom verloopt en onze basis versterkt, gaan we ervoor. In dat opzicht denk ik nog steeds dat er in groot Rotterdam (inclusief de regio Gouda) plaats is voor één Mercedes-Benz Bedrijfswagendealer. Dat betekent ook dat we blijven zoeken naar samenwerkingen en ook dat doen we met één belangrijk doel: het waarborgen van de continuïteit.”

 


"Splitsen en overdracht personenwagens: Makkelijk? Nee. En financieel gelukkig helemaal niet nodig, maar voor de continuïteit wel noodzakelijk." 


 

Geen optie: het verleden verlengen

De splitsing van ROGAM heeft goede gronden, die rationeel gezien perfect zijn uit te leggen. Dat neemt niet weg dat er emotionele kanten aan zitten. Hans van Ruiten: “Zeker voor onze medewerkers voelt het als een grote verandering wat terecht de nodige vragen met zich mee kan brengen. Zodra we konden hebben we transparant en open gecommuniceerd met iedereen intern en inmiddels begrijpen en respecteren onze medewerkers de gemaakte keuzes. 

Voor mij persoonlijk is de splitsing ook bijzonder. In de loop van de jaren hebben we een prachtig bedrijf met gedreven mensen opgebouwd. We zijn samen gegroeid, niet omdat dat ons doel was, maar om de basis te beschermen en de continuïteit te waarborgen. 

En nu doen we daarvoor precies het tegenovergestelde. Ik heb al geschetst dat je in het sterk veranderende ‘automotive landschap’ schaalgrootte nodig hebt om` een complete mobiliteitsaanbieder te kunnen zijn. Die heeft ROGAM simpelweg niet. Dan kun je het verleden proberen te verlengen en doorgaan zoals je dat altijd gewend was, maar dat is niet houdbaar. 

Ik voel me ook vader van dit bedrijf en in mijn optiek is de beslissing om op dit moment te splitsen de beste manier om ‘de twee kinderen’ een goede uitgangspositie voor de toekomst te geven. Makkelijk? Nee. En financieel gelukkig helemaal niet nodig, maar voor de continuïteit wel noodzakelijk. Ik ben blij dat alle ROGAM-mensen door kunnen gaan met het werk dat ze met zo veel inzet doen. En ik ben er vast van overtuigd dat we over een paar jaar zien dat zowel ‘Bedrijfswagens’ als ‘Personenwagens’ goed terecht zijn gekomen!”

ROGAM GROEP | FACTS

Opgericht op 5 februari 1955
Ongeveer 250 medewerkers
Omzet ruim € 150 miljoen in 2017

Verkochte aantallen: 
Ruim 3.000 nieuwe en gebruikte Personen-, Bestel- en Vrachtwagens

Vestigingen:
Bergschenhoek, Rotterdam Autostrada, Rotterdam Spaanse Polder, Rotterdam Charlois, Moordrecht (Gouda) en Dordrecht.

Dienstenpakket:
ROGAM Schadeservice, ROGAM Verzekeringen, ROGAM Financieringen,  Personenwagens, Bestelwagen en Vrachtwagen Verhuur en Trailer Verkoop en Service 

ERIK BERKHOF 

Van Mossel Automotive Groep

Erik Berkhof, DGA Van Mossel Automotive Groep: "Uiteraard zijn wij Hans dankbaar voor het goede ondernemerschap. Mede hierdoor zijn wij overtuigd van de continuïteit van dit mooie bedrijf, in aanvulling op onze andere merken."

Hij vervolgt: "Het stond al enige tijd op ons verlanglijstje, maar ik ben zeer verheugd dat wij nu ook in de regio Rotterdam aanwezig zullen zijn, en vooral met de prachtige merken Mercedes-Benz en smart. We waren in deze regio al aanwezig met ons schadebedrijf en ons leasebedrijf; de cirkel is nu rond.

We kijken er ongelofelijk naar uit om ook hier de bestaande en toekomstige klanten kennis te laten maken met onze filosofie: "Van Mossel biedt meer dan u verwacht." 

 

Waar bent u naar op zoek?